Конспекти уроківПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ 9 КЛАСУ
Тема: Гімнастика

Мета: Навчати техніку виконання опорного стрибка через козла, зігнувши ноги.
"Удосконалювати функціональні можливості організму, та виховувати в учнів потребу у систематичних заняттях фізичною культурою і спортом та розвивати морально - вольові якості.

Завдання уроку:
1.  Повторити навчальну комбінацію з акробатики.
2.  Вивчити техніку опорного стрибка через козла, зігнувши ноги.
3.Повторити лазіння по канату в три  прийоми.
4. Сприяти розвитку гнучкості та м’язової сили за допомогою рухливих ігор. 

Інвентар: гімнастичні мати, гімнастичний козел та місток, канат.

Місце проведення: спортивний зал.

                   
Система уроків з волейболу.


КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
10 КЛАС.

Тема: Волейбол.
Мета: Навчати взаємодії гравців передньої та задньої лінії під час нападального удару; розвивати швидкісно - силові якості, координацію рухів, спритність.
Завдання уроку:
1) удосконалювати передачі м'яча зверху та знизу обома руками;
2) удосконалюва­ти нападальний удар;
3) удосконалювати подачу м'яча;
4) навчати взаємодії гравців передньої та задньої лінії під час нападального удару;
5) розвивати швидкісно - силові якості, спритність, координацію рухів.
Інвентар: волейбольні м'ячі, волейбольна сітка.

ХІД УРОКУ


Зміст навчального матеріалу

Дозу­вання

Організаційно-методичні вказівки
1.
Шикування в одну шеренгу, привітання, повідомлення завдань уроку
До 1 хв
Звернути увагу на зовнішній вигляд учнів, готовність до уроку та самопочуття
2.
Інструктаж із безпечного поводження під час занять волейболом
До 30 с
Не кидати м’яч під ноги учня, який вико­нує нападальний удар, блокування та інші технічні прийоми. Взуття має бути м’яким і зручним для швидких переміщень і стрибків
3.
Стройові прийоми на місці
До 30 с
Чіткість виконання та злагодженість рухів
4.
Різновиди ходьби (на носках, на
п’ятках, пружні перекати із п’ятки на носок, на зовнішньому боці стопи, швид­ким кроком)
1-2 хв
У колону по одному. Підтримувати рівну поставу. Без фази польоту
5.
Різновиди бігу (у повільному темпі, приставним кроком, перехресним кро­ком правим (лівим) боком зі стрибками, поштовхом обома ногами та діставанням однією рукою до баскетбольних щитів)
1-2 хв
У колону по одному, дистанція – 2-3 кроки
6.
Загальнорозвивальні вправи у русі:

• вихідне положення (В. П.) — руки впе­ред, пальці «в замок». 1 — долоні вперед; 2 долоні до себе;

• В. П. — руки перед грудьми, пальці «в замок». 1-4 — хвилеподібні рухи руками;

• В. П. — руки вперед. 1-4 — колові рухи руками вперед; 5-8 — те саме назад;

• В. П. — праву руку вгору. 1 — пружи­нисте відведення рук назад; 2 — те саме, змінивши положення рук;

• В. П. — руки перед грудьми, пальці в «замок». 1 — крок правою, поворот ту­луба ліворуч; 2 — крок лівою, поворот тулуба праворуч;

• В. П. — упор присівши. Стрибки з про­суванням уперед;

• В. П. — руки вперед. 1 — підняти носок правої ноги до лівої долоні; 2 — В. П.; 3-4 — те саме другою ногою

4-5 хв


6-8
разів


6-8
разів


4-6
разів


6-8
разів6-8
разів
8-10
разів

5-6
разівУ колону по одному. Утримувати правильну поставу.


«Хвилі» зверху — вище голови, знизу — нижче пояса.


Рухи енергійні, з підстрибуваннями.


Руки в ліктях не згинати.
Кроки широкі, акцентовані повороти тулуба з максимальним відведенням рук.Вагу тіла перенести вперед.


Руки вниз не опускати, ногу в коліні не згинати, носок ноги, що піднімається, тягнути вперед.
7.
Спеціальні вправи волейболіста:

• пересування в низькій стійці волейболі­ста приставним кроком правим (лівим) боком;
• почергові стрибки на правій (лівій) нозі з підтягуванням стегна поштовхової ноги до грудей і приземленням на неї;•  «човниковий» біг 2х6 м + 2x9 м + 2x12 м + 2x18 м;


• імітація блокування
3-4 хв

2x18 м


3x8 м


1 раз5 серій по 3
стрибки


Виконувати фронтально в одну шеренгу. Долоні знаходяться в положенні виконан­ня верхньої передачі, вагу тіла перенести дещо вперед, основна опора — на носки ніг.

Під час відштовхування руки підняти до рівня плечей для переміщення центру ваги тіла вгору. Приземлюватися м’яко в послі­довності; носок, стопа, п’ятка.

Бігти волейбольним майданчиком, під час розворотів торкатися рукою лінії розмітки.

Виконувати в парах уздовж волейбольної сітки обличчям одне до одного. Перший стрибок у зонах 2 і 4, другий — у зоні 3, третій -— у зонах 4 і 2
8.
Передачі м’яча зверху та знизу обома руками
4-5 хв
Виконувати в парах на відстані 5-6 м. звернути увагу, що під час виконання пе­редачі зверху кисті утворюють «воронку» для м’яча, лікті не розводити в сторони. Під час передачі знизу руки не згинати в ліктьових суглобах, силу підбивання м’яча регулювати завдяки розгинанню ніг у колінних і тазостегнових суглобах. Намагатися виконувати точно та з високою траєкторією
9.
Прийом м’яча знизу з підбиванням над собою і передача вперед зверху обома руками
2-3 хв
Висота підбивання 2-3 м
10.
Подача м’яча та прийом подачі
3-4 хв
Відстань між гравцями — 8-9 м. Один гравець виконує верхню пряму подачу так, щоб м’яч опускався на 9-10-му метрі, другий гравець виконує прийом подачі та намагається довести (відбити) м’яч до грав­ця, який подавав. Гравець, який подавав, ловить м’яч і знову виконує подачу. Після виконання 10 подач гравці міняються ролями
11.
Нападальний удар із зони 4 після пере­дачі із зони 3

9-10 хв

Зв’язковий гравець виконує високу переда­чу на відстань 30-50 см від сітки. Партнер виконує нападальний удар у зону 5

12.
Блокування та прийом нападального або обманливого удару
За 3 хв після початку поперед­нього завдання

Двоє гравців виконують подвійний блок у зоні 2, один гравець виконує страхуван­ня блоку між зонами 2 і 6 (захист «кутом вперед»), двоє гравців набувають захисної стійки й намагаються виконати прийом нападального удару в зоні 1 і 5. Усі за­хисники намагаються довести м’яч у зону між 2 і 3 номером. Через 5 ударів гравці міняються ролями

13.
Верхня пряма подача в зони 1,5,6
4-5 хв
Подавати через волейбольну сітку. Прийом подачі виконують гравці без м’яча

14.
Шикування в одну шеренгу
До 30 с

За зростом біля лінії

15.
Ходьба з виконанням вправ для віднов­лення дихання та розслаблення м’язів
1-2 хв

У колону по одному по колу, дистанція – 1,5-2 м

16.
Підбиття підсумків уроку
1-2 хв

Відзначити учнів, які найкраще виконува­ла завдання

17.
Домашнє завдання


До 30 с

Вправи для розвитку стрибучості, сили рук і ніг

Немає коментарів:

Дописати коментар