Опис власного досвіду

Опис власного досвіду з проведення занять по волейболу

… постійно шукати, щоб бути в змозі навчати і виховувати інших.
Джон Р. Вуден
За період моєї роботи вчителем фізкультури (а це 17 років) я керуюсь основними правилами:
систематичні заняття фізичними вправами, при постійному дотриманні режиму дня, включаючи виконання домашніх завдань, допомогу батькам, відпочинок, сон, харчування сприятливо впливають на розвиток учнів, зміцнення їхнього здоров’я.
Під час виконання фізичних вправ спостерігається вплив на різні частини тіла, системи та органи. Поєднання занять фізичною культурою з навчанням підвищує його ефективність, оскільки фізичні вправи подовжують тривалість продуктивної розумової роботи. Учні, які регулярно займаються фізкультурою, краще ростуть, їх кістки та зв’язки стають міцнішими, у них краще розвинені м’язи, треноване серце, а життєва ємність легень більша, ніж в учнів, які не займаються фізичними вправами.
Я завжди пам’ятаю, що під впливом занять з фізичної культури відбуваються значні зміни в організмі школярів, підвищується їх стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища. Учні краще пристосовуються до сучасних умов життя: менше хворіють, легше переносять тривалі та часті поїздки у громадському транспорті.
Діти, які займаються фізичними вправами, мають нормальну масу тіла, гарну статуру, вони спритні, сильні, гнучкі, витривалі.
Урок – головна форма фізичного виховання школярів. Структура уроків із фізичної культури передбачає загальне педагогічне спрямування і специфічний зміст, який забезпечує вирішення завдань фізичного виховання.
На своїх уроках, незалежно від теми, стараюсь цілеспрямовано застосовувати рухливі рухи і спортивні ігри.
Найважливіший результат гри – це радість і емоційне піднесення. Саме завдяки цій властивості гри з елементами змагання більш ефективно, ніж інші форми фізичного виховання, задовольняють потребу організму рухатися.
Волейбол – одна з найпопулярніших ігор у нашій школі. Їй притаманні різноманітні рухи: ходьба, біг, зупинки, повороти, стрибки, ловіння, кидки й передачі м’яча – які виконуються під час єдиноборства із суперниками. Такі рухи сприяють поліпшенню обміну речовин, діяльності всіх систем організму, формують координацію.
Впевнений, що волейбол має не тільки оздоровчо – гігієнічне значення, але й агітаційно – виховне. Заняття волейболом допомагають формувати наполегливість, сміливість, рішучість, чесність, упевненість у собі, почуття колективізму. Але ефективність виховання залежить насамперед від того наскільки цілеспрямовано в педагогічному процесі здійснюється взаємозв’язок фізичних і моральних емоцій.
Одне з найважливіших завдань нашої школи – виховати в дітей потребу в повсякденних заняттях фізичними вправами. Вирішення цього завдання вимагає від мене наполегливості, творчої праці, багато вмінь і знань. І на уроці я продумую не лише свою діяльність, але й діяльність учнів.
Розмаїтість технічних і тактичних дій гри в волейбол і сама ігрова діяльність дають унікальні можливості для формування життєво важливих навичок та вмінь школярів, усебічного розвитку їхніх фізичних і психічних якостей. Засвоєні рухові дії гри в волейболі і пов’язані з ними фізичні вправи є ефективними засобами зміцнення здоров’я, а також рекреації. Людина може використовувати їх упродовж усього свого життя під час самостійних занять фізичною культурою.
Заняття волейболом сприяють розвитку специфічного сприйняття – «відчуття м’яча», «відчуття часу», «відчуття простору», «відчуття партнера», розвитку уваги, мислення і пам’яті. Саме тому, волейбол включений в програму фізичної культури середньої школи.
Аналіз навчальних програм з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів свідчить про наявність стійкої тенденції до збільшення ролі волейболу у фізичному вихованні школярів. Це проявляється не тільки у збільшенні обсягу часу на їхнє вивчення, але й у розширенні вікового діапазону навчання волейболу.
Немає єдиної думки щодо сприятливого віку для початку занять волейболом і серед фахівців з волейболу, одні рекомендують починати вивчати прийоми волейболу вже в дошкільних начальних закладах (Н. А. Колоскова), інші (Ю. І. Чуча, А. А. Чумаков, Ю. М. Портнова) – із 7-9 років. Ж. А. Мінасаж, В. А. Кудряшов, Н. В. Семашко стверджують, що діти 7-10 років здатні оволодівати окремими ігровими прийомами, проте в них немає ще достатнього рівня розвитку фізичних якостей, і тому вивчення цих технічних прийомів відбувається у сприятливих умовах. Інші фахівці (Т. Я. Зельдович, С. А. Керамінас, О. Сотник, Е. П. Волков) рекомендують починати вивчення волейболу з 11-12 років.
Навчитись грати в волейбол не означає лише володіти окремими технічними прийомами. Необхідно, щоб усі члени обох команд мали належний рівень фізичної та технічної підготовки, володіли навичками групової та командної взаємодії.
Це зобов’язує мене забезпечити відповідну підготовку всіх учнів до гри в волейбол. Адже, волейбол – командна спортивна гра, де виграє чи програє вся команда, тому як би добре не грав окремий гравець, коли команда програла, то програв і він. І навпаки, якби погано учень не грав, коли команда виграла, то виграв і він.
Досвід мені підказує, що учні з інтересом ставляться до вивчення прийомів будь-якої гри лише за умови перспективи їх використання в ігрових ситуаціях. Тому я враховую сприятливий вік дітей для засвоєння прийомів волейболу і поступово вивчаю їх з учнями, забезпечую їм можливість участі у двосторонніх іграх.
Я вивчив умови реалізації навчальної програми з розділу «Волейбол» в практиці роботи нашої школи і зробив такі висновки:
1) доцільно серед спортивних ігор надавати перевагу вивченню навчального матеріалу з волейболу;
2) вважаю необхідним вивчення матеріалу з волейболу з 4-го класу;
3) кількості годин, запропонованих навчальною програмою, не вистачає для успішного засвоєння матеріалу з волейболу;
4) за запропонованими навчальною програмою тестами не можна оцінити рівень володіння учнями матеріалу з волейболу;
5) не має однозначної відповіді у визначенні сприятливого віку для початку навчання волейболу;
6) необхідно розробити технологію навчання гри в волейбол.
Враховуючи викладене в майбутньому планую розробити систему тестів для оцінки володіння учнями матеріалу з волейболу, перевірити її ефективність та доцільність. Немає коментарів:

Дописати коментар