Педагогічні сходинки


Відділ освіти Любешівської райдержадміністрації
Районний методичний кабінет

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Бірки


Урок як основна форма організації занять з волейболу 

Результат пошуку зображень за запитом "волейбол рисунки"

Томашук Валерій Федорович,
вчитель фізичної культури

2017 рікТворча робота спрямована на вирішення завдань фізичного виховання школярів за допомогою волейболу. Волейбол є однією з основних і невід’ємних частин змісту уроків фізичного виховання. Робота розрахована на вчителів і учнів.
Автор – упорядник: Томашук Валерій Федорович, вчитель фізичної культури загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Бірки.


Рецензенти: Борисюк В.І., методист районного методкабінету відділу освіти Любешівської райдержадміністрації;
Домашич М.В., заступник директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Бірки.

Розглянуто на засіданні педагогічної ради загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Бірки (протокол від ______________ № ________________)Зміст
Вступ……………………………………………………………….............4
Розділ І. Етапи розвитку гри. ……………………………………….........6
1.1. Історія виникнення волейболу. ………………………………..…......6
1.2. Зміни сучасного волейболу. ………………………………..…..….....8
Розділ ІІ. Офіційні правила. ………………………………..…..…..…...10
2.1. Складові волейболу. ………………………………..…..…..…..…....10
2.2. Вивчення окремих елементів гри. ……………………………….....13
Розділ ІІІ. Волейбол у процесі вирішення завдань фізичного виховання школярів. ………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..19
3.1. Формування фізичних якостей учнів на уроках. ………………....19
3.2. Характерні риси уроку та загальні вимоги до нього…………….. 22
3.3.Обґрунтування доцільності проведення уроків волейболу в загальноосвітній школі. ………………………………..…..…..…..….....33
3.4. Проведення уроків волейболу. …………………...............................37
3.5. Розробки уроків фізичної культури……………………………........44
Висновки …….…………………………..…..…..…..…..…..…..….........60

Список використаної літератури…..…...…..…..…..…..…..…............62
Вступ
Основною формою фізичного виховання школярів, яка забезпечує необхідний рівень знань, умінь і навичок, передбачених навчальною програмою, є урок фізичної культури. Уроки фізичної культури в комплексі з іншими предметами, позакласною та позашкільною роботою, покликані забезпечувати всебічний гармонійний розвиток особистості школяра.
Характерними рисами уроку, що відрізняють його від інших форм організації фізичного виховання є:
1) яскраво виражена дидактична спрямованість:
2) керівна роль учителя, що передбачає викладання предмета і виховання учнів;
3) чітка регламентація діяльності учнів і дозування навантаження згідно з їхніми індивідуальними можливостями;
4) постійний склад учнів та їх вікова однорідність;
5) зумовленість занять розкладом.
Ці риси підносять урок фізичної культури до рівня основної форми занять і створюють сприятливі умови для досягнення кінцевої мети навчання в школі – підготовки всіх учнів до самостійного життя, творчої праці, формування в них потреби та вміння самостійно займатися фізичними вправами, зміцнювати своє здоров’я і систематично підтримувати належний рівень фізичної підготовки упродовж життя.
У системі фізичного виховання школярів важливе місце належить волейболу. Цей вид спорту включений як самостійний розділ у програму з фізичної культури середніх загальноосвітніх шкіл. Волейбол є однією з основних i невід’ємних частин змісту уроків фізичної культури i факультативних занять, фізкультурно-оздоровчих заходів i спортивних розваг в режимі урочних та неурочних форм занять з фізичної культури школярів.
Волейбол як один з найбільш захоплюючих і масових видів спорту одержав всесвітнє визнання. Він вирізняється простотою правил і обладнання, високим оздоровчим ефектом, емоційністю та доступністю. Широкий діапазон його фізіологічного впливу на організм гравців у сполученні з нескладними правилами і посильними ігровими прийомами дає змогу займатися цією доступною грою починаючи з 5 класу загальноосвітньої школи.
Необхідність погоджених зусиль у досягненні загальної мети під час гри привчає до колективних дій, прагненню до взаємодопомоги, виховує почуття дружби і товариства.
Заняття волейболом – ефективний засіб зміцнення здоров’я і фізичного розвитку. Правильна організація занять сприяє зміцненню опорно – рухового апарату й удосконаленню усіх функцій організму.
Заняття повинні будуватися таким чином, щоб забезпечити  поступальний розвиток фізичних якостей, що сприяють досягненню їх високого рівня в даній віковій групі. Розвиток фізичних якостей повинно відбуватися не тільки у відповідності до особливостей обраного виду спорту, але і враховуючи найбільш навантажені частини тіла, і ті, що схильні до травмування.
У зв’язку з цим виникає потреба у поглибленні та розширенні системи підготовки учнів середніх класів з волейболу, адже проблема розвитку фізичних якостей у дітей середнього шкільного віку є актуальною та потребує подальшого вивчення.

Немає коментарів:

Дописати коментар